Alle informatie over energielabels voor woningen in Nederland

Aanvraag

Bij verkoop of nieuwe verhuur van een woning moet de eigenaar over een energielabel beschikken. De aanvraagprocedure voor het energielabel is in de afgelopen jaren sterk vereenvoudigd. In een aantal situaties is echter nog sprake van onnodige regeldruk. Dat geldt vooral voor gevallen waarin een mede-eigenaar een label wil aanvragen.

Alleen de hoofdeigenaar van een woning kan op dit moment een energielabel aanvragen. Als een mede-eigenaar dat wil doen, moet hij een zgn. koppelingsverzoek indienen en aantonen mede-eigenaar van de woning te zijn. Zo’n koppelingsverzoek is echter in een deel van de gevallen onnodig, omdat de overheid al weet wie de mede-eigenaar is.

Ook bij de verkoop van een geërfde woning kan het gemakkelijker worden om een energielabel aan te vragen. Als de erfgenamen die woning willen verkopen, moeten ze een energielabel hebben. De overledene hoefde dat niet en zal in veel gevallen ook geen label hebben. Bij een koppelingsverzoek over een geërfde woning moet nu nog een scan van het testament of een verklaring van erfrecht worden geüpload.